„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című, „EFOP-1.5.2-16-2017-00001” számú pályázat

EFOP 1.5.2-16-2017-00001. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben

Kedvezményezett Neve: Tihany Község Önkormányzata


Projekt azonosító száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00001


A szerződött támogatás összege: 249 598 557 azaz kétszáznegyvenkilencmillió ötszázkilencvennyolcezer ötszázötvenhét forint


A támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás


A Projekt megvalósításának ideje: 2018.01.01-2020.01.01.


A projekt tartalmának bővebb bemutatása


A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok, és a települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek, a civil szervezetek, a nonprofit szervezetek és a közfinanszírozott egészségügyi és szociális szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani.
A konzorciumunk ennek az átfogó stratégiai célnak az elérése érdekében alakult meg, és ennek megfelelően bonyolítottuk le a tervezési időszakban a projektünk igényfelmérését, piaci elemzését, célcsoport meghatározását és a megvalósítandó (és elszámolható) tevékenységeket.


A konzorciumi tagok:
– Tihany Község Önkormányzata
Csopak Község Önkormányzata
– Balatonakali Község Önkormányzata
– Aszófő Település Önkormányzata
– Balatonudvari Község Önkormányzata
– Örvényes Község Önkormányzata.
– Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.


A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:
– a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,
– a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
– a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
– a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez,
– az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
– ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
– az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,
– a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.


A projekt megvalósításának megyei térsége Veszprém megye. A projektelemek fizikai megvalósítása a konzorciumot alkotó településeken történnek meg.
A támogatással érintett megye fejlettsége az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján (ezer Ft, 2015. évi KSH adatok alapján): 2 513 ezer Ft.


A projektet indukáló probléma:
A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű.
A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.


A projekt célrendszere:
A projektünk általános célja kapcsolódik az EFOP 1. prioritáshoz célkitűzéseihez, és a projektünk olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) tervezett intézkedéseket, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósítását támogatja.
A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.


A projekt által megfogalmazott alapvető célok:
A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.


A projekt részcéljai:
– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A pályázatban meghatározott, hátrányos helyzetű célcsoport számára az egyéni fejlesztési tervekhez illeszkedve különféle képzéseket, ill. előadásokat szervezünk (informatikai, pénzügyi, jogi, valamint szakpszichológiai témák). Jogi szemléletformáló előadásokkal és idegennyelvi tréningekkel a célcsoport elhelyezkedését igyekszünk elősegíteni.
A pályázatnak köszönhetően – még több szezonális munkalehetőséget tudunk biztosítani a strandon, amely szorosan köthető a pályázat legfőbb céljához: a hátrányos helyzetűek munkába való visszavezetéséhez. Településfejlesztés kapcsán térfigyelő kamerarendszert építünk ki, közösségi wifi pontot bővítünk. A közösségépítés és –formálás jegyében színes programok várjuk az érdeklődőket. Lesz többek között retro filmklub-sorozat közönségtalálkozóval, településszépítő akció, civil est és lekvárbefőző nap a település civil szervezeteivel, valamint a nemzetiségi napok és testvértelepülési találkozók.

További információk: Részletes projekt naptár

A pályázattal kapcsolatos megjelenések a csopak.hu weblapon:

https://csopak.hu/hu/content/osszel-indulo-ingyenes-treningek-csopakon
https://csopak.hu/hu/content/bemutatasra-kerult-2018-2019-es-efop-palyazat-tematikaja
https://csopak.hu/hu/content/indulo-tanfolyamaink
https://csopak.hu/hu/content/eletmod-eloadasok
https://csopak.hu/hu/content/sikeres-volt-az-elso-filmklub-eperjes-karoly-szinmuvesz-lenyugozte-nezoket
https://csopak.hu/hu/content/mandulafakat-es-levendulakat-ultettek-megszepult-csopak-tobb-pontja
https://csopak.hu/hu/content/kerdoiv
https://csopak.hu/hu/content/egeszseg-es-sportnapot-tartottak-csopakon-pal-feri-atya-fantasztikus-eloadasaval-zarult-az
https://csopak.hu/hu/content/human-szolgaltatasok-fejlesztese-tersegi-szemleletben-kedvezmenyezett-tersegek-cimu-efop-152
https://csopak.hu/hu/content/csopak-kozseg-onkormanyzata-palyazatot-hirdet-telepulesmarketing-menedzseri-feladatok
https://csopak.hu/hu/content/volt-egyszer-egy-majalis-csopakon
https://csopak.hu/hu/content/hatalmas-erdeklodessel-zajlott-masodik-egeszseg-es-sportnap
https://csopak.hu/hu/content/tovabb-szepult-telepulesunk
https://csopak.hu/hu/content/vedonoi-eloadasok
https://csopak.hu/hu/content/versek-szeretete-hitet-es-szarnyakat-ad-gubas-gabi-volt-filmklub-vendege
https://csopak.hu/hu/content/rock-and-roll-orok-scherer-peter-meglepetessel-szolgalt-kozonsegnek
https://csopak.hu/hu/content/izirajder-ocsem-csuja-imre-hatalmas-sikert-aratott-filmklubon
https://csopak.hu/hu/content/vastapssal-bucsuzott-kozonseg-reviczky-gabortol-csopakon-20-ev-utan-hangos-siker-zimmer-feri
https://csopak.hu/hu/content/pindroch-csaba-jott-latott-es-gyozott-elkezdodott-filmklub-csopakon
https://csopak.hu/hu/content/ingyenes-treningek-csopakon
https://csopak.hu/hu/content/palyazat-kozmuvelodesi-szervezo-kulturalis-ugyintezoi-munkakor-betoltesere
https://csopak.hu/hu/content/arvacska-ultetes
https://csopak.hu/hu/content/csapd-le-csacsi-filmklub-vendege-gaspar-sandor-kossuth-dijas-szinesz-volt
https://csopak.hu/hu/content/varoslodiek-megmutattak-csopakon-hogy-milyen-az-igazi-svabest
https://csopak.hu/hu/content/szolj-hozzam
https://csopak.hu/hu/content/haumann-peter-volt-filmklub-vendege
https://csopak.hu/hu/content/filmklub-csinibaba-molnar-piroskaval
https://csopak.hu/hu/content/mandulafakat-es-levendulakat-ultettek-megszepult-csopak-tobb-pontja
https://csopak.hu/hu/content/sikeres-volt-az-elso-filmklub-eperjes-karoly-szinmuvesz-lenyugozte-nezoket
https://csopak.hu/hu/content/neptanc-tabor-es-gala-csopakon
https://csopak.hu/hu/content/heppiend-2019-kepekben
https://csopak.hu/hu/content/uj-treningek-indulnak-szeptemberben
https://csopak.hu/hu/content/pszicho-piknik-vizimalom-arnyekaban
https://csopak.hu/hu/content/befozo-nap
https://csopak.hu/hu/content/idosek-karacsonya-2019
https://csopak.hu/hu/content/fenyofa-es-meglepetescsomag-osztas
https://csopak.hu/hu/content/volt-egyszer-egy-efop-palyazat-csopakon

Az EFOP 1.5.2-16-2017-00001 számú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben című pályázatban 2018 elejétől 2020 elejéig Csopak mellett Tihany, Balatonakali, Aszófő, Balatonudvari és Örvényes önkormányzata vett részt. A pályázat keretében számos térítésmentes program és beruházás valósulhatott meg Csopakon, melyeket az alábbiakban gyűjtöttünk csokorba.

A szolgáltatásfejlesztés keretében a teljes közösség biztonságát és kényelmét szolgáló befektetések valósulhattak meg, így megújult Csopak térfigyelő kamerarendszere, a strand Wi-Fi-hálózata és a csopak.hu weboldal is bővült interaktív térkép funkcióval.

A közösségépítő programok közül a közkedvelt Filmklub-sorozat ívelte át az egész pályázati időszakot, ami során többek között Eperjes Károly és Haumann Péter színművészek is elhozták Csopakra 1-1 ikonikus filmjüket, melyek megtekintését közvetlen hangulatú közönségtalálkozók követték.

Ezen kívül számos további program megvalósulását tette lehetővé a pályázat, mint a nagy sikerű zenés-táncos Moldvai- és Sváb-estek 2018-ban; a színes programokkal kibővített Majális és Heppiend rendezvények 2019-ben. Ezeken kívül mindkét évben megrendezhettük Közösségi befőzőnapunkat és Településszépítő akciónkat pályázati forrásból. Mindegyiket kifejezetten sikeresnek tekintjük, hiszen a csopaki civil szervezetek szép számban képviseltették magukat a rendezvényeken.

Az Egészséges Csopakért Program keretében 2018-ban és 2019-ben is megtartottuk Egészségnapunkat, melyeken széles körű egészségügyi szűrővizsgálatokkal és előadásokkal vártuk a csopakiakat. A program részeként továbbá számos védőnői és szakpszichológiai előadás, illetve előadás-sorozat került megrendezésre, melyeken szó esett a gyermekgondozástól a párkapcsolati kérdéseken át a sikerességhez vezető útig számos érdekfeszítő témáról.

Továbbá különböző egészségmegőrző foglalkozások (óvodás gyógytorna, kismama torna, női alakformáló torna, nyugdíjas gyógytorna, meridián torna) zajlottak 2019 folyamán heti rendszerességgel elsősorban a Kultúrházban. A legnagyobb sikert azonban kétségkívül dr. Eőry Ajándok természetgyógyászatról szóló 7 alkalmas előadás-sorozata aratta.

A pályázat keretében megvalósuló munkaerőpiaci képzések – informatikai, pénzügyi, jogi, német, angol kurzusok– elsősorban a pályázat szempontjából hátrányos helyzetűeket célozták meg, így kiemelten a pályakezdő fiatalokat, aktív korú álláskeresőket, 50 év felettieket, GYED-ről, GYES-ről visszatérőket. A képzések célja volt, hogy hozzájáruljanak az álláskeresés megkönnyítéséhez, így egyúttal a munkába álláshoz is és a gyakorlati életben hasznosítható tudást adjanak át az érdeklődőknek.

Reményeik szerint a lakosság döntő többsége talált olyan programot a fentiek között, melyet hasznosnak és értékesnek tart. Csopak Község Önkormányzata a továbbiakban is törekszik mind pályázati-, mind saját forrásaiból a közkedvelt és sikeres kezdeményezések folytatására.