Légy mozgásban, táplálkozz egészségesen!

légy mozgásban ikon

Légy mozgásban 
 

Gyógytorna

Minden héten kedden 10.00 órától (szeptembertől májusig) a kultúrházban nyugdíjasoknak torna Bánhidiné Varga Mária gyógytornásszal. A Csopak Nyugdíjas Klub az egyik legaktívabb civil szervezet a településen. Minden héten szerdán találkoznak, hogy ügyes-bajos dolgaikat megbeszéljék, vagy éppen irodalmi délutánt tartanak, esetleg filmvetítést. Most pedig többen elkezdtek lelkesen tornázni, ügyelve az egészségükre. Bánhidiné Varga Mária negyven éve gyógytornász, mindig is késztetést érzett arra, hogy a helyi nyugdíjasoknak segítsen. A gyakorlatok lényege, hogy a mozgás az élet. Ha az ember leáll a mozgással, akkor leáll minden. A nyugdíjas korosztálynak vannak meghatározott problémái, amelyet szeretnének csökkenteni a gyógytornával. Ilyen például a csontritkulás, egy ízületi rögzült állapot, ami nem végleges, melyen lehet változtatni. A tornázni vágyó nyugdíjasoknak minden héten kedden 10 órakor kezdődik a torna a kultúrházban. Jelenleg 20-25 fő tornázik, a szabályokat természetesen betartva. Bemelegítéssel kezdenek, majd a foglalkozás végén megtörténik a levezetés. Akinek pedig külön egyéni gondja, problémája van, azt akár egy baráti beszélgetéssel is lehet ellensúlyozni, vallja Bánhidiné Varga Mária.

A torna célcsoportja  
A nyugdíjas korosztály, a csopaki idősödő lakosok.

A torna célja  
A változatos és célirányos gyakorlatokkal az életminőség javítása. 
Csontritkulás csökkentése, a folyamat lassítása.

A torna lényege 
A hétköznapi mozgásformák fokozatos karbantartása. 
A helyes mozgás irányultság rögzítése megfelelő gyakorlással. 
A gerinc mobilizálása, erősítése, aktivizálása, tartáskorrekció. 
Izomerősítés, mobilizálás, stabilizálás. 
Az ízületek átmozgatása, a rugalmasságuk növelése, fokozása. 
Az életfunkciók, úgymint a keringés, légzés, emésztés segítése.

Gyakorlat típusok

  • Mckenzie gyakorlatsorok.
  • Célirányos fejlesztő gyakorlatok állva és ülő helyzetben Terraband szalagokkal.
  • Fekvő gyakorlatok polifoam matracok igénybevételével.

A gyakorlatok rendszeres alkalmazása elsősorban a gerincre hatva azt eredményezi, hogy a mozgásbiztonság nő, az idős korral együtt járó gerincfeszülés oldódik.  
A gerinc, az ízületek, az izmok rendszeres átmozgatása, célirányos terhelése a szervezet erőnlétének lényeges javulását eredményezi. 
A szédülés csökken, meg is szűnik, javul az egyensúlyi helyzet.

Tapasztalatok, eredmények 
Féléves következetes munka eredményként az a tapasztalat, hogy a merev gerinc még az idősebb korban is oldódik, gyógyul, átalakul. Ez annak is köszönhető, hogy a résztvevők aktívan, sőt lelkesen dolgoznak. 
A visszajelzések kedvezőek:  
„ Már nem fáj a hátam! 
Nem ropog a térdem! 
Nem zsibbad a nyakam!...”

A csoport lelkesen dolgozik a gyógytornásszal. A foglalkozások során figyelünk az egyéni problémákra, szükség esetén egyedi, testre szabott gyakorlatok alkalmazására kerül sor. 
A jó hangulatban végzett gyakorlatok egyre inkább a mozgás örömét hozzák a fájdalmak eltűnésével. A könnyebb mozgás következtében derűsebb közegben élik meg a résztvevők a mindennapokat is.

Prevenciós-korrekciós játékos mozgásfejlesztés - óvodai gyógytestnevelés
 
Egy 2018-as felmérés szerint a magyar fiatalok egészségi állapotánál drámai a helyzet, az általános iskolások 30-40 %-a gyógytestnevelésre szorul(na). (Forrás: Testnevelés Egyetem) A hanyag tartás és egyéb tartáshibák legfőbb okai a mozgásszegény életmód, a televízió, illetve a számítógép előtt eltöltött idő. Nagy gondot kell fordítani a prevencióra, amit már óvodás korban el kell kezdenünk. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítését, az egészségmegőrzés szokásainak tudatosítását, valamint a kisgyermekkori mozgásszervi betegségek kialakulásának megakadályozását prevenciós célgyakorlatokkal.
 
Különösen fontos gyermekkorban kialakítani a helyes testtartást, megfelelően megerősíteni a szükséges izomzatot. A gyermekkorban megszerzett izomzat, testtartás, testtudatosság, fegyelmezettség a későbbiekben életminőséget meghatározó alapul szolgál. A fizikai mozgás serkenti a gondolkodást, így az iskolában, illetve a munkahelyen javul a teljesítmény. A mozgásszegény életmód, az elhízás jelentősen fokozza a szív-, érrendszeri megbetegedéseket, hajlamosít a különböző degeneratív elváltozásokra, melyek következtében idősebb korban gyakran alakul ki derék-, váll-, csípő fájdalom, szívinfarktus, stroke stb.
 
Az óvodás korosztály egészségmegőrzése kiemelt fontosságú, hiszen a gyermek a legtöbb tapasztalatot, legmaradandóbb élményeket életének kezdeti szakaszában szervezett-tervezett intézményi rendszerben szerzi. A gyermekek mozgásaktivitása óvodás korban a legnagyobb, mozgásos cselekvései a legintenzívebben fejleszthetők.
 
Különös figyelmet kell fordítani a gyermekeknél a gyors növekedési időszakokra, ugyanis a gyors növekedést nem követi hasonló mértékű erőbeli fejlődés. Ezért alakulhatnak ki kezdetben tartáshibák, majd az erőállóképesség hiánya következtében ez a folyamat állandósul, esetleg romlik, a fejlődés későbbi szakaszában deformitásokhoz vezethet. Nagyon fontos, hogy kellő időben felfigyeljünk a jelzésekre és megfelelő intenzitású mozgásingerrel kompenzáljuk ezeket.
 
Nyomatékos hangsúlyt kell helyezni tehát a megelőzésre, a prevencióra, nagyon fontos a korai diagnosztika!
 
Már óvodás kortól megfigyelhető a hanyagtartás, a gyenge izomzat következtében kialakuló tartási elégtelenség. A hanyag tartás velejárója a lúdtalp is. Ez az állapot iskolás korban fokozódhat, és a gerincoszlop természetes görbületeinek maradandó elváltozását is okozhatja. A kezdeti „ez csak hanyag tartás” több gyermeknél sokszor súlyos, irreverzibilis gerincdeformitásokká válhat. A mozgásában gátolt, gyakran igen nagy fájdalmakkal is együtt járó deformitásban szenvedő fiatalnál számos kedvezőtlen személyiségjegy kialakulását is eredményezheti. Mindezek mellett egyre gyakoribb a gyermekkori elhízás és az asztma is.
 
Kiemelt feladatunk – szülőknek, pedagógusoknak egyaránt – hogy egyetlen gyermek se szenvedjen mozgásszervi betegségben!
 
A megelőzés leghatékonyabb módszerei: az egészséges életmód, a prevenciós speciális mozgásanyag, a gyógytestnevelés.
 
Az óvodai gyógytestnevelés - játékos, prevenciós, korrekciós mozgásanyagával lehetőséget ad arra, hogy:
• korrigáljon ott, ahol arra szükség van,
• erősítsen, ahol gyengeséget tapasztal,
• növelje a gyermek alkalmazkodóképességét,
• segítse, hogy az iskolában helyt tudjon állni
• mentális fejlődést, stabilitást, egyensúlyt teremt
• innovációt hoz létre
• speciális, megelőzésközpontú, játékos mozgásfejlesztő gyakorlatanyagával megelőzi, illetve gyógyítja a már kialakult mozgásszervi- és belgyógyászati elváltozásokat
• fejleszti a mozgásfejlődésben lemaradt vagy részképességzavaros gyermekeket.
 
A gyógytestnevelés foglalkozáson differenciált, a gyermekek egyéni adottságaira szabott képességfejlesztés folyik preventív jelleggel, valamint korrekciós jelleggel a mozgásszervi – és belgyógyászati elváltozás figyelembevételével.
 
Cél:
 
• a tartó- illetve mozgatóapparátus megerősítése
• egészség fenntartása, helyreállítása
• testi képességek fejlesztése
• a gyermek képes legyen alkalmazkodni az iskolába kerüléskor a megváltozott körülményekhez, hiszen egyik napról a másikra a napi mozgásuk a felfokozott mozgásigény mellett drasztikusan lecsökken iskolába lépés után
 
Összegzés:
a gyermekek kezdődő mozgásszervi elváltozásainak nagy része speciális preventív tornával, célzott, egyénre szabott mozgásanyaggal gyógyítható, korrigálható, ezért is van nagy jelentősége a prevenciónak ebben a tevékenységben.
 
Óvodai gyógytestnevelésre elsősorban nagycsoportos, illetve középső csoportos gyermekek kerülnek, az óvodapedagógusi gyógytestnevelő javaslata alapján, illetve orvosi, szakorvosi javaslat, szűrés alapján.
 
Iskola torna

Minden gyereknek mindennap egészségfejlesztő testmozgás, megadott szakmai kritériumok teljesülésével. A játékok, a mozgásos játékok, a testnevelés és a mozgással töltött szabadidős tevékenységek nemcsak a testi fejlődés, az egészség fejlesztésének, kondicionálásának, képességek és készségek kialakításának és továbbfejlesztésének eszközei, hanem megfelelő felhasználás mellett, célszerű és tudatos pedagógiai munkával az emberi személyiség egészére vannak jó hatással. Ebből az általános, széles körben elfogadott, és tudományosan is sokszorosan pozitívan megerősített tapasztalatból kiindulva ma már az iskolák és a pedagógusok megkerülhetetlen feladata, hogy az egészséges életmódra nevelés részeként az általános iskola első-negyedik évfolyamán biztosítsák a tanulók számára a mindennapos testmozgás lehetőségét. Az egészséget mi is alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt értelmezzük. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok alapozzák meg azokat a készségeket, képességeket, ismereteket, valamint támogatják, fejlesztik annak igényét, hogy a gyerekek hétköznapjaik során, és később, önálló, felnőtt életükben is képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki, de nem feledhetjük el azt sem, hogy az egészséges életmódra való felkészítésben a pedagógusok életvitelének jelentős példaértékű szerepe van. Az egészséges életvitel megalapozását szolgáló játékos tevékenység egyik fő színtere a mindennapos testmozgás elnevezésű foglalkozás azokon a napokon, amikor a tanulók testnevelési órákon, egyéni sportfoglalkozáson, edzésen nem vesznek részt. A testnevelésórák, a sportfoglalkozások, edzések, és a mindennapos testmozgás keretei között törekszünk a fent körülírt alapcélok elérésének megvalósítására. Az erre vonatkozó szabályok rögzítik, hogy testnevelésórák évfolyamonként heti legalább három óraszámban tartandók, hogy a mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott testnevelési órakereteken kívül játékos foglalkozások keretei között valósuljanak meg. A játékos egészségfejlesztő testmozgást minden olyan tanítási napon meg kell szervezni, amikor nincs testnevelési óra. A foglalkozás időintervalluma naponként legalább harminc perc legyen. Ezt a szabályozott keretet tovább bővíti iskolánkban a sportjátékok és edzések, valamint a támogatott sportfoglalkozások rendszere.

Úszásoktatás

4. és 5. osztályos tanulóknak úszásoktatás (Balatonfüreden az uszodában). Felmérések szerint a magyar gyerekek kétharmada nem tud úszni. A Kormány alaptétele az úszás hosszú távú programjának: minden gyerek tanuljon meg úszni. Sőt, jól úszni. Mindezzel Magyarország a világon is egyedülálló tervet alkotott. A Kormány 1086/2014. (1I .28 .) határozatában kijelölte a köznevelési infrastruktúrabővítő beruházások, kiemelten tanuszoda megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra fejlesztési Program kereteit. A támogatásból tanuszodák kerültek felújításra, bővítésre országszerte. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a jövő nemzedékek egészséges fejlődésére, nevelésére. Határozott célkitűzésük, hogy olyan európai színvonalú tanuszodák létesüljenek, (lásd Balatonfüred), amelyek hosszú távon szolgálják az adott város és a környező települések köznevelési feladatainak ellátását. Az oktatás és sport infrastrukturális feltételrendszerének megszilárdítása azért is fontos, mert a sport, a sportolás kitörési pontot jelenthet a gyerekek számára. A szabadidős- és utánpótlássport csökkenti a szegregációt, növeli a gyermekek között az egymás elfogadásának érzését. Minden sportlétesítmény-fejlesztésre költött forint háromszoros megtakarítást eredményez az egészségügyi kiadásokban. A Kormány a központosított köznevelési rendszer előnyeinek köszönhetően képes orvosolni azokat a hiányokat, amelyekkel eddig a köznevelési infrastruktúra – s az azt igénybe vevő tanulók, pedagógusok – szembesültek mindennapi tevékenységük során. 2014 elején formába öntötték azt az országos programot, amely a kormányzati szándékot a rendszer előnyeinek kihasználásával valósítja meg. Céljuk, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni, ennek érdekében néhány éven belül minden járásban legyen úszásoktatásra alkalmas uszoda, legyen fejlett köznevelési infrastruktúra.

Vitorlásoktatás a Csopaki Vitorlás Iskolában

A Csopaki Vitorlás Iskola nyolc éves kortól várja a szél, a víz, a sebesség és a taktika rajongóit, ahol a jelentkezők nemcsak a kezdeteket, hanem akár a versenyzéshez szükséges rutint is elsajátíthatják. Élvonalbeli vitorlázók irányításával fejlesztik a gyerekek készségeit. Ezen kívül, igény szerint vállalnak személyre szabott egyéni oktatást is, a már meglévő tudásszint fejlesztésére. Bázisunk Csopakon található a nagy strand és a hajóállomás között, egy zárt 6000 m2-es gondozott területen, mely távol van a főúttól és a vasúttól is.

Baba-Mama klub

Minden héten csütörtökön 10.00 tól a Civil házban Kissné Ughy Bernadett védőnővel. A klubok alkalmával kötetlenül játszanak, beszélgetnek. Remek lehetőséget biztosít arra, hogy a mindennapi gondokkal küzdő anyukák átbeszéljék egymással aggodalmaikat, félelmeiket vagy akár jó élményeiket a gyereknevelés nehézségeivel kapcsolatban, így rájönnek és megtapasztalják, hogy nemcsak ők, hanem más anyukák is ugyanazokkal a problémákkal állnak szemben és sokszor egymásnak segítenek tapasztalataik megosztásával. A gyerekek pedig szokják egymás társaságát, megtapasztalhatják a közösségben való létet.

Meridián torna

Minden héten csütörtökön 17.00 órától( szeptembertől májusig) a Civil házban Hajdú- Fehér Zsuzsanna vezetésével. A kínai orvoslás alapfogalma: a meridián. Ennek ábrázolása a kínai kultúrában már ezer éve egy bronzszobron is megjelent. A hagyományos kínai elképzelés szerint a csí, azaz az életenergia a meridiánnak nevezett energiacsatornákban áramlik. Ezek, szám szerint tizenkettő, a bőr és a bőr alatti izmok alatt futnak, ebben áramlik az energiánk. Dr. Eőry Ajándok Csopak díszpolgára szerint, ha ezt a tudást a nyugati orvoslás végre elfogadná, akkor ez akkora változást hozna az orvostudományban, mint annak idején a klórmeszes kézmosás felismerése. A csí a szervezetben a meridiánokon keresztül jut el az egyik életfontos szervből a másikba. A legmegfelelőbb akupunktúrás (tűvel végzett) és akupresszúrás (nyomással gyakorolt) kezelési pontok ott helyezkednek el, ahol ezek a meridiánok a bőrfelszínhez legközelebb futnak. A meridián torna a leghatékonyabb öngyógyító tevékenység. Olyan pontokat vesz célba, amelyek masszírozása segíti a megfelelő immunválaszt. Napi 18 perc meridián tornával tökéletes fizikai állapotba hozhatjuk testünket. A kínai gondolkodás szerint az ember energetikai rendszerében a meridiánok (energiacsatornák) központi szerepet töltenek be. A meridiánok közvetítenek minden energiát, információt a szervek és a többi meridián között, az ember belső energiája, a Qi (csí) kering bennük. A kínai gyógyítás egyik alapelve az életenergia szabad, akadálytalan áramlása. Ha ennek az energiának a keringése harmonikus, akkor a betegségek nehezen támadják meg a szervezetet. A 3-1-2 meridián gyakorlat egy aktív, természetes gyógymód. Azért aktív, mert saját magunk teszünk az egészségünkért, nem az orvostól, a gyógyszerektől várjuk a segítséget. A 3-1-2 meridián gyakorlat lényege tehát, hogy három fontos akupresszúrás pont, a hasi légzés, a testgyakorlás (guggolás) és a meridiánok lefutási irányába végzett aktiváló hatású kellemes testcsapkodás, egymást támogatva segítik az energiaáramlást. A 3-1-2 számos betegség esetén hatásos gyógymód, mivel nem tüneteket kezel, hanem a betegségek okait szünteti meg azáltal, hogy kiegyensúlyozza a Yin-Yangot. Mit jelent a 3-1-2 a megnevezésében? A - 3- az három akupresszúrás pontot jelöl. Az -1- az hasi légzést takar (amit mi kiegészítünk testcsapkodással). A - 2- pedig két talpon végzett testgyakorlatot, guggolást jelent.

Futball

Futballedzések 7 éves kortól 11 éves korig az iskolában. Mivel a Csopak SC a megyei másodosztályban szerepel, ezért nem kötelező indítaniuk csapatokat az egyre népszerűbb Bozsik-programban. Makó István a felnőtt csapat edzője, ráadásul 2014 óta foglalkozik a gyerekekkel is. Közel negyven gyermekkel foglalkoznak U7, U9 és U11-es korcsoportokban. Az edzésidőpontok minden héten, kedden és pénteken vannak. A legkisebbekkel délután negyed négytől, a többi két korosztály óránként követi őket. Makó István úgy érzi jó irányban haladnak, egyre több gyerek kezd el focizni, a feltételek pedig adottak. Ősszel szeptembertől-novemberig tart a Bozsik-program, mely tavasszal újraindul. A tornákon hat egyesület vesz részt, Csopakon kívül Tihany, Szentantalfa, Tótvázsony és Balatonfüred két csapattal. Azokat a gyerekeket, akik ügyesebbek, vagy már 11 éves koruk után nem tudják foglalkoztatni, Balatonfüredre irányítják.

Felnőtt futball a Csopak Sport Klub keretén belül. Wellesz Zoltán a klub elnöke, idestova hatodik éve irányítja a sportklubot. Ki gondolná, hogy „kezei alá”, mintegy 100 sportoló tartozik. Személyesen intézi nekik a sportorvosi vizsgálatokat, az igazolásokat, átigazolásokat, és a klub összes egyéb, ügyes-bajos dolgát. Évek óta stabilan működik a klub, mindez köszönhető fő támogatójuknak, az önkormányzatnak. Két szakosztállyal működnek, melybe a labdarúgás és a tömegsport tartozik. A Csopak SC a megye másodosztályban szerepel, a felnőtt csapaton kívül, kötelező jelleggel indítanunk kell U19-es csapatot is. A klub a megfelelő feltételeket igyekszik biztosítani. 2011 óta a TAO program keretében mindig sikeres volt a pályázatuk. Kisebb-nagyobb beruházások mindig voltak, elkészült a világítás a pályán, így most már sötétben is tudnak edzeni a labdarúgók, vásároltak fűnyírótraktort, elkészült a lelátó. Szerencsére van lehetőségük teremben is tréningezni a sportcsarnokban, de ha helyzet úgy adódik, akkor átmehetnek Balatonfüredre edzeni, műfüves pályára. A mostani, már megnyert TAO-s pályázatból sportfelszereléseket és sporteszközöket vásároltak, ebből finanszírozzák az utazási költségeket, valamint márciusra kicserélésre kerül a pálya körüli labdafogó hálórendszer.

Taekwon-do

Edzések az iskola tornatermében Gábor Farkas mesterrel. 2011 októberében 4-6 fiatal kezdett el taekwondo technikákat tanulni a településen, a Csopaki Református Általános Iskola tornatermében. Az érdeklődők alacsony számából is fakadó kezdeti nehézségeken túljutva mára egy stabil, dinamikusan fejlődő és eredményesen működő csapattá vált a Hullámtörők TKD Klub. A közel hetven tagot számláló társulat a Csopak SC Egyesület tömegsport szakágán belül működik. A taekwondó edzéseken egyszerre vesznek részt gyermekek és felnőttek, ami fokozott odafigyelést igényel mind az edzések megtervezése, mind pedig a lebonyolítása során. A gyakorlatok végrehajtatásánál kiemelt jelentőségű az arányosság, a nemekhez és a korcsoportokhoz, valamint a vonatkozó tudásszinthez igazodó edzésmódszer egyszerre, egyidejűleg történő alkalmazása. Sajátos arculata a klubnak, hogy itt lehetőség van arra, hogy együtt eddzen a család, így mindenki jól érzi magát. Több család együtt jár hétről hétre az edzésekre, együtt fejlődnek, örülnek a csapat tagjai sikereinek, együtt vesznek részt a rendszeres közösségi programokon, versenyeken, baráti összejöveteleken, szabadidős programokon. A gyermekek a szüleik viselkedésén keresztül tapasztalják meg a közösségen belüli kapcsolatépítés jelentőségét. A Hullámtörők TKD Klub nem csak egy sportklub. Ez egy olyan közösség, amelyben a gyakorlás, az együtt edzés jelentősége túlmutat a harcművészet rendszeres gyakorlásán. 2013 óta tizennyolc versenyen vettek részt, ebből 8 megyei, 4 országos és 6 nemzetközi volt. Az éremkollekció példaértékű, hiszen eddig negyvenegyszer állhattak a dobogó legfelső fokára a versenyzők, miközben 40 ezüst- és 28 bronzérmet is kiosztottak a sportolóknak. A legbüszkébbek azonban a magyar bajnoki címekre lehetnek. Gábor Bianka ifjúsági erőtörés kategóriában, míg Szabó Noah gyerek küzdelem osztályban győzedelmeskedett.

Mezítlábas ösvény - Szabadidő park

Az mezítlábas azaz Kneipp-ösvény az ifjúsági sétány végén tálalható. A fektetett fa oszlopokkal szegélyezett mezítlábas ösvényen, eltérő anyagú felületek váltakoznak.  Különböző méretű kavicsos, köves, zúzottköves felületek mellett fenyőkéreg, fakorong burkolat, tőzeg, fenyőtoboz, meggymag, tégla és kiskockakő burkolatok színesítik az ösvényt. A taposó Sport utca felőli szakaszán néhány fa akadály, egyensúlyozó gerendák, farönkök teszik próbára a látogatókat. A mezítlábas ösvényen különböző természetes felületű részek váltakoznak, eltérően masszírozva a talp reflexpontjait, természetes talpmasszásként serkentve a vérkeringést, anyagcserét, jótékony hatást gyakorolva az érfalak erősítésére. Az ösvényen kialakított fa akadályok, az egyensúlyérzéket fejlesztik. A sétány mellett kialakított pihenőpadok, asztalok biztosítják a teljes kikapcsolódást.  A Kneipp ösvény által körülölelt részeken 3-3 db szabadtéri fitneszeszköz található, valamint a strand keleti végénél az úgynevezett Apáca Strandnál . Az árnyékot 3 db háromszög alakú, bézs színű napvitorla biztosítja.  A fitnesz park fiatal felnőttek és idősebbek számára egyaránt ajánlott, használatukkal a teljes testet átmozgató olyan mozgásformák végezhetőek, amelyeket nem áll módjukban gyakorolni a hétköznapok során. Az eszközök használata egyszerű és biztonságos, ingyenes edzéslehetőséget biztosítanak az érdeklődőknek, emellett betegségmegelőző és szemléletformáló hatásuk is jelentős.

Vizi aerobik

Strand nyitvatartási idejében minden nap 
A vízi torna lényege, hogy a gravitációt leküzdve, a víz ellenállásával állandó és folyamatos izommunkát igényelve, úgy mozgatja és erősíti az izmokat, hogy közben az ízületeket védi a megterheléstől, az izmokat pedig a túlfeszüléstől. A vízi aerobik kiváló eszköz az állóképesség és hajlékonyság növelésére, az ízületek mozgékonyságának - és összetett gyakorlatok révén -, a koordináció fejlesztésére.

Táplálkozz egészségesen

Egészséges táplálkozás az iskolában és az óvodában, az OÉTI ajánlásai szerint

Táplálkozási tanácsadás az OÉTI ajánlása alapján felnőttnek