Bibliográfia

Nyomtatásban megjelent monográfiák:
 

1. Csopak

Községi Közös Tanács VB. Csopak 1977.

Széchenyi Nyomda. Győr 77.K..595

2. Csopak

Csopak Polgármesteri Hivatal megbízásából kiadta:F. Szelényi Ház Veszprém 1996.

Prospektus GM Nyomda Veszprém (Fényképes három nyelvű kiadvány)

ISBN 963 8155 49 3

Második kiadás 1999. ISBN 963 8210 49 4

3. Csopak Története

A Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet Igazgatósága és Csopak Község Önkormányzatának támogatásásval

A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 12.

Veszprém,1997.

ISBN 963 7229 10 8

Veszprémi Nyomda Rt.

4. Csopak Anno

Szöveg: Steinhausz György

Reprodukciók: Róka Lajos

Kiadja: Csopak Község Önkormányzata

Csopak 2006

ISBN 963 06 0810 3

Veszprémi Nyomda Zrt.

5. Csopak,Örvényes vízimalmok története

Wöller István üzemtörténeti kutató.

PANORAMA Bp. 1989

6. Csopak Történeti Kronológiája

Szerkesztette: Hadnagy Károly (kézirat)

Készíttette Csopak Község Önkormányzata

Veszprém 2007.

7. Kövesd-Csopak-Paloznak Egyesült Református Egyház Népiskolájának Története a XIX. Században

Írta: Balassa Benő

Kiadja:Csopak-Paloznak Református Társegyház, Csopak Község Önkormányzatának támogatásával.

ISBN 978-963-06-3077-1

2006.

8. Egy kis hazai. A Balatoni Riviéra gyöngyszemei Alsóörs, Csopak, Felsőőrs a szerző és a helyiek ajánlásával.

Összeállította: Pálffy István

ISBN 978—963-88859-0-6

Kiadó: Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 2010 május 31.

Készült. Tradeorg Nyomda Kft. Balatonfűzfő

9. CSOPAK

Írta: Tamás Jenő

Kiadja: Csopak Község Önkormányzata 2010 augusztus 20.

Készült: Veszprémi Nyomda Zrt.

10. Vízimalmok Csopakon

Írták: Steinhausz György – Wöller István

Kiadja: Csopak Község Önkormányzata 2011.

ISBM 978 – 963-08-2917-5

I+G Nyomda Bt. Balatonfüred

11. CSOPAKIAK ÉS BALATONKÖVESDIEK A NAGY HÁBORÚBAN 1914-1918

Írták: Steinhausz György – Sziklai Zoltán

Kiadja: Csopak Község Önkormányzata 2012.

ISBN 978-963-08-1213-9

Iglói és Gerbovits Nyomda Bt. Balatonfüred

Dolgozatok-pályázati munkák:

1. Tímár József csopaki körjegyző-író 1954-ben „Veszprém Megyei Tanács V.B. Népmívelési Osztálya által hirdetett pályázatra készült pályamunka jeligéje:Békesség. A téma: „Csopak Község monográfiája.”(A kézirat egy példánya a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban található.)

2. Balassa Benő tanár-iskolaigazgató 1970-ben „Csopak község helytörténeti monográfiája „(A kézirat a Megyei Pedagógiai Múzeumban Tapolcán található.)

3. Balassa Benő ny. tanár-iskolaigazgató „Csopaki krónika 1-3.köt.1976-1980.” (A veszprémi Megyei Levéltárban van.)

4. Balassa Benő ny. tanár-iskolaigazgató „Csopak, Balatonkövesd községek története” 1-4. köt. 1950-1996.

5. Balassa Benő ny. tanár-iskolaigazgató „Kövesd-Csopak-Paloznak Egyesült Református Egyházközség népiskolájának története a XIX. században.” 1980.

6. Steinhausz György kultúros-helytörténész „Csopak Földrajzi Nevei „ 1983. (A pályázat a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban található.

7. Györe Zoltán tanár-zeneszerző „Csopak Lakosságának Genealógiája „ Csopak,Kövesd,Nosztori lakosságának anyakönyvi adatai 1716-1895.október 1-ig. Gödöllő 2003.( A kézirat a csopaki Polgármesteri Hivatalban található.)

8. ”A Csopaki Hegyközség Jegyzőkönyvei 1754-1880” Az eredeti példány a veszprémi Megyei Levéltárban,másolat a Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet Igazgatóságán Nemesvámoson van. Györe Zoltán tanár-zeneszerző mai nyelvre átírta 2006-ban. (Kézirat és a CD. A csopaki Polgármesteri Hivatalban található.)

Egyéb Csopakkal foglalkozó kiadványok:

1. A Balaton Környék Műemlékei

Entz Géza – Gerő László

Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat Budapest 1958.

Csopak= 65.old.

582080 Athenaeum Ny. Bp.

2. Veszprém Megye Régészeti Topográfiája

A Veszprémi Járás

Akadémiai Kiadó,Budapest 1969.

Csopak= 79-83. old.

AK 670 k 6972-66395 Akadémiai Nyomda Bp.

3. Kastélyok, Kúriák, Villák

Kelényi György

Corvina Kiadó

Csopak = 90. kép

Athenaeum Nyomda 79.1830 Budapest 1980.

4. Emlékhelyek Veszprém megyében

Bándi László

Veszprém 1996.

Veszprém Megyei Közművelődési Intézet

Csopak= 114-116. old.

Zepetnek Nyomda 8171 Balatonvilágos

5. Millenniumi emlékek Veszprém megyében 2000-2001

H. Szabó Lajos

Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány

Pápa, 2001

ISBN 963 440 6572

Csopak= 94-95.old

Jókai Mór Pápai Városi Könyvtár Sokszorosító Műhelye

6. Ünnepel Az Ország

A Magyar Millennium Emlékkönyve 2000-2001

Kiadta a Magyar Millenniumi Kormánybiztosa Megbízásából a Kossuth Kiadó RT. Bp. 2001.

Csopak = 186.old

ISBN 963 09 4279 8

Alföldi Nyomda

7. Árpád-kori templomok és kolostorok Veszprém Megyében

Objektív Fotóklub Veszprém, 2004

ISBN 963 217 302 3

Tradeorg Nyomdaipari Kft. Balatonfűzfő-gyártelep

Csopak= 54-59. old.

8. A Balatonfüred-csopaki borvidék története

Lichtneckert András

Veszprém, 1990

A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 7.

ISBN 963 7229 02 7

Pannon Nyomda Veszprém

9. A Balaton Régió Útikönyve

Szóládi József

Metszéspont Kiadó 2000

ISBN 963 85690 1 9

Sylvester János Nyomda Szombathely

Csopak= 476-482. old.

10. BALATON

Ortofotók

Csopak= 89-91. old.

Székely és Társa Kiadó Pécs, 2003

11. Kereked Vitorlás Klub

A csopaki vízi sporttelep 25-éves évfordulójára készült album.

Kiadó:Text-Print Kft. 2004.

ISBN 963 217 519 0

12. A tőkétől a pohárig

Amit a szőlőről, borról tudni érdemes

Szöveg: Tamás Jenő Fotó: Tamás Ervin (A csopaki Tamás Pince tulajdonosai,apa és fia)

Kiadja a Pécsi Direkt Kft.. Alexandra Kiadója 2006

Alföldi Nyomda Rt.

13. A bor filozófiája

Hamvas Béla

ISBN 963 85878 06

Kiadja az EDITIO M Kiadói Kft.

Szentendre 2000

14. Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága 1806-1875

Takács Lajos

A Veszprémi Egyházmegye Múltjából Szerkeszti:Körmendy József

A sorozat 14. kötete.

Nr:1003-3/1987 ISSN 0237-4137

Pannon Nyomva Veszprém 1987

15. Költészet-művészet találkozása Balatonfüred-Csopak Táján

A könyvet kiadta a Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet

Nemesvámos 2002.

ISBN 963 204 772 9

Enterprint Nyomda Bt. Zánka

16. Balatonvin Borlovagrend a Balatonfüred – Csopaki Borvidéken

Soltész Mária

Balatonvin Borlovagrend Egyesület Kiadványa Balatonfüred 2004.

ISBN 963 214 100 8

Iglói és Gerbovics Nyomda Bt. Balatonfüred

17. Veszprémi Regeszták (1301-1387)

Kumorovitz L. Bernát

Akadémia Kiadó Budapest 1953

Csopak-Nosztre-Kövesd-el kapcsolatos oklevelek fordítása.

18. Zala Vármegye Története

84.oldal 60. oklevél:

A székesfehérvári káptalan cserelevele egy csopaki malomról 1277. máj. 12.

Csopakiaktól szépirodalom:

1. Boksay György (1929-1999)

Párbaj a Balaton jegén” Történelemmorzsák a Bakony és a Balaton Vidékéről.

Tihany 2001

Kiadta a Tihanyi Bencés Apátság megbízásából a Kollázs Kiadó Veszprém

ISBN 963 04 7780 7

Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep

2. Jutasi Sándor (1922-2002)

VERSEK

Paloznak, 2001

Kiadta a Paloznaki Önkormányzat

PXP Első Magyar Digitális Nyomda.

3. Király Imre (1913-1979)

UGARSZÁNTÁS

Összegyűjtött versek

Csopak , 2001

Kiadta a Király Család

„S.O.S.” Nyomda Balatonfüred

4. Dr. Pécsvárady László

Csodás Csopak- Egykor volt Csopak” verseskötet

Kiadta: dr. Pécsvárady Zsolt és Csopak Község Önkormányzata

Csopak, 2006

5. Tímár József (1885-1958)

Lélek a mező” és más elbeszélések.

A szerző kiadása, Csopak, 1927

Kner Izidor Könyvnyomdája Gyoma , 1927

A roskadozó omnibusz

Regény

Falusi Esték” Kiadása Budapest 1929.

Az ifjú megfürdött a folyóban

Regény

A”Magyar Vasárnap” kiadása Budapest 1931.

Dinkgreve Nándor könyvnyomdai intézete Celldömölk

Sztratosz Béla Kalandjai

Ifjúsági regény (kézirat)

Kiadói Főigazgatóság által hirdetett ifjúsági regénypályázatra beküldte 1956-ban.

IX.18-án iktatták a 2531-számon, a Forradalom után nem kapott választ.

(A kézirat a Steinhausz Családnál és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban megtalálható.)

„Tímár József élete és összegyűjtött írásai” I-II-III.kötet (655 oldal)

Steinhausz György pályázati munkája. Tímár József 1904-től újságokban megjelent novellái,regényei,Csopak

Község Monográfiája.

(A kötetek a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban és a Steinhausz Családnál megtalálható.)

Filmek Csopakról:

1. „A Balaton gyöngyszeme CSOPAK

VHS VIDEO kazetta 20-perc

A filmet a TELEKÉP Bt. készítette a Csopaki Önkormányzat megbízásából 2003.

2. „CSOPAK

DVD

A filmet a Móczár Bt. készítette a Csopaki Önkormányzat megbízásából 2006-ban.