Jogi nyilatkozat


A csopak.hu Csopak Község Önkormányzatának hivatalos honlapja. A kiadásra vonatkozó információk az Impresszum alatt találhatóak meg.

A csopak.hu weboldalainak megtekintésével elfogadja az általunk ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne használja a  weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet!

A csopak.hu oldalon található tartalom Csopak Község Önkormányzatának szellemi tulajdona. A felhasznált hírek, fotók, videók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni.

A csopak.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Szerzői jogok

A csopak.hu weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos a kiadó előzetes engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit (szöveg, grafika, fotó, videóanyag, struktúra, program stb.) bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, esetleg kinyomtatni. A honlap tartalmának bármilyen célú szolgáltatásként való továbbfelhasználása hangsúlyozottan csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldalról értesüléseket átvenni csak a csopak.hu-ra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást, az oldalra mutató közvetlen linkelési lehetőséget minden közlésnél feltünteti.

A felelősség kizárása

A csopak.hu oldalakon külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek)  is találhatók. A kiadó semminemű felelősséget nem vállal e kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve e honlapok  adatkezelési biztonságáért.

A kiadó továbbá nem tartozik felelosséggel azon károkért, amelyek

•    a weboldalak használatával kapcsolatosak,
•    a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
•    a weboldalak nem megfelelő működéséből,  hiányosságából, hibájából, üzemzavarból,  információtovábbítási késedelemből, programozott fenyegetésből vagy vonalhibából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Amennyiben anyagot ad át rendelkezésünkre, azzal vállalja,  hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a kiadó általi részbeni vagy teljes nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához.