Településüzemeltetési- és vagyongazdálkodási iroda

Polgármesteri hivatal, vagyongazdálkodási iroda
IrodaEmelet 6. (8229 Csopak, Petőfi u. 2.) 
Emailepites [at] csopak [dot] hu (epites[at]csopak[dot]hu) 
Telefon

87 / 799-106

87 / 799-116

 
ÜgyfélfogadásHétfő:      8:00 - 15:00
Szerda:    8:00 - 15:00
Péntek:    8:00 - 12:00
 
   
Ügyintéző

Kováts Éva

vagyongazdalkodas [at] csopak [dot] hu

87 / 799-116

 
Ügyintéző

Welleszné Szabó Csilla

beruhazas [at] csopak [dot] hu

87 / 799-106

 

Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda feladatköre különösen:

a) Területfejlesztési, Idegenforgalmi Bizottság működésének segítése;

b) nem kiemelt építéshatósági ügyek;

c) település- és területrendezési ügyek (közreműködik a településfejlesztési és területrendezési feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő és végrehajtó munkában);

d) gondoskodik az önkormányzat településrendezési feladatainak előkészítéséről;

e) közreműködik az önkormányzat közlekedési, vízgazdálkodási, kommunális feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében és végrehajtásában az alábbiak szerint - közúthálózattal kapcsolatos útkezelői tevékenység, - útfenntartás, - forgalomtechnikai ügyek, - bel és árvízvédelem, - köztisztasági szolgáltatás;

f) előkészíti az önkormányzati ingatlanok hasznosítására, értékesítésére vonatkozó döntéseket;

g) beruházások, felújítások műszaki előkészítése, bonyolítása, koordinálása, ellenőrzése;

h) műemlékvédelemmel, természetvédelemmel összefüggő ügyek;

i) a közvilágítással kapcsolatos feladatok;

j) közutak, közparkolók, ezek műtárgyainak kiépítéséről való gondoskodás;

k) köztemető fenntartási feladatok;

l) ellátja a közterület felügyeletről szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat - a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, - közreműködik a közrend, közbiztonság védelmében, - ellátja a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését;

m) ellátja az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésével kapcsolatos feladatokat;

n) ellátja a jegyző hatáskörébe utalt környezetvédelmi, hatósági feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását;

o) biztosítja a közbeszerzési törvényből adódó feladatok ellátását;

p) a szakterületéhez tartozó pályázatok (megyei, országos, regionális) figyelemmel kísérése, pályázatok előkészítése;

q) tevékenységi körét érintő nyilvántartások (közműnyilvántartás, tervtár kezelése, ingatlanvagyon kataszter vezetése) jelentések, statisztikák vezetése