Titkárság

Polgármesteri hivatal, titkárság

 

IrodaEmelet 9. (8229 Csopak, Petőfi u. 2.) 
Emailcsopakph [at] csopak [dot] hu
Telefon

87/799-100, 87/799-103

87/446-250, 87/446-133, 87/446-292

ÜgyfélfogadásHétfő: 8:00-15:00 
Szerda: 8:00-15:00 
Péntek: 8:00-12:00
FőtanácsosBoda Brigitta
Titkársági és kommunikációs 
ügyintéző
Gács-Volf Veronika

Főtanácsos Boda Brigitta     
  
Főtanácsos általános feladatköre különösen: 

a) gondoskodik a képviselő-testület működési feltételeiről, szervezi és koordinálja a testületi ülések előkészítését, szervezi az önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégzi a végrehajtás ellenőrzését, ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat, nyilvántartja a testületek döntéseit; 
b) vezeti a személyi nyilvántartást a Képviselő-testület és a Bizottságok tagjairól továbbá gondoskodik a vagyonnyilatkozatok határidőben történő leadásáról; 
c) folyamatos kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel, a bizottságok vezetőivel és ellátja adminisztrációs tevékenységüket; 
d) ellátja a bizottságok működésével, üléseik lebonyolításával kapcsolatos feladatokat; 
e) szervezi és koordinálja a polgármester, alpolgármester, a jegyző hivatalos programjait, intézi levelezésüket, végzi adminisztrációjukat; 
f) közreműködik az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységét érintő panaszügyek kivizsgálásában; 
g) intézi – a jogszabályszerű adatvédelem biztosítása mellett, – a hivatal köztisztviselőinek és az önkormányzatok fenntartásában működő intézmények vezetőinek és dolgozóinak személyzeti ügyeit, vezeti a közszolgálati nyilvántartást; 
h) összeállítja a hivatali köztisztviselők részére a továbbképzéseket és ellenőrzi azok elvégzését; 
i) koordinálja az irodák közötti információ-áramlást. 
Főtanácsos Kereskedelmi hatósági feladatai: 
j) Kereskedelmi tevékenység bejelentése során ellátja az üzletek működéséről szóló jogszabályok szerinti engedélyezési eljárásokat, üzletek nyitva-tartásával, módosításával kapcsolatos feladatokat, vásárlók könyve hitelesítése, üzletek megszüntetésének bejelentése, stb. 
k) Telepengedélyezési eljárás lefolytatása; 
l) A nem üzleti célú, valamint az üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási engedélyek ügyintézése


Titkársági és kommunikációs ügyintéző Gács-Volf Veronika

Titkársági és kommunikációs ügyintéző feladatköre:

a) Szervezi és segíti a polgármester napi munkáját. 
b) Szervezi és koordinálja a polgármester, alpolgármester, jegyző hivatalos programjait, intézi levelezésüket, végzi az egyéb adminisztrációs feladatokat. 
c) Közreműködik az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységét érintő panaszügyek kivizsgálásában. 
d) Koordinálja az irodák közötti információáramlást. 
e) Részt vesz a bizottsági és a Képviselő-testületi ülések előkészítésében, gondoskodik az ülések tárgyi feltételeinek biztosításáról. 
f) Elkészíti a bizottsági és képviselő-testületi jegyzőkönyveket. 
g) Csopak Község PR feladatainak ellátása (honlap, facebook, youtube csatorna, Csopaki Hírek szerkesztés és médiakezelés.) 
h) Iktatórendszer használatával napi szintű iratkezelést végez. 
i) Közútkezelői feladatokkal kapcsolatos ügyeket döntésre előkészíti (behajtási engedélyek).