Pénzügyi- és adó iroda

Polgármesteri hivatal, pénzügyi iroda


 

IrodaFöldszint 3. (8229 Csopak, Petőfi u. 2.)
E-mail - pénzügyi iroda:penzugy [at] csopak [dot] hu (penzugy[at]csopak[dot]hu) 
Ügyfélfogadás
Hétfő:8.00 - 15.00
Szerda:8.00 - 15.00
Péntek:8.00 - 12.00
 
   
Pénzügyi és adóügyi irodavezetőFarkasné Janzsó Krisztina87/799-110
Pénzügyi ügyintézőKovácsné Göndics Judit87/799-109
   
Pénzügyi ügyintézőZsebe Andrea87/799-109
Pénzügyi-számviteli ügyintézőPapp Imréné Éva87/799-109

A pénzügyi igazgatás körében ellátandó feladatok különösen;

a) ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés előkészítés és végrehajtás szervezését;

b) ellátja és koordinálja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodását, lebonyolítja a költségvetési koncepció, majd költségvetés tervezetét, féléves, háromnegyed éves pénzügyi beszámolót, információt szolgáltat (a Kincstáron keresztül) a központi költségvetés számára;

c) közműfejlesztési hozzájárulások nyilvántartása;

d) elvégzi az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló részére nyújtandó adatszolgáltatást;

e) gondoskodik az önkormányzat által jóváhagyott hitelek felvételéről, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről;

f) az államháztartási törvény előírásainak megfelelően nyilvántartja s kötelezettségvállalásokat;

g) a képviselő-testület számára információt szolgáltat a költségvetés végrehajtásáról;

h) a Pénzügyi- Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság igényeinek megfelelő időben és formában információt szolgáltat a bevételek és kiadások alakulásáról, illetve egyéb adatokról;

i) a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között gondoskodik a hivatal gazdálkodásának szabályszerűségéről;

j) elkészíti a mérleget, pénzmaradvány és eredmény-kimutatást, gondoskodik a közzétételéről és továbbításáról;

k) ellátja a hivatal operatív költségvetési, gazdálkodási feladatait,

l) az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési intézmények finanszírozásáról;

m) felülvizsgálja az intézmények gazdálkodásukkal kapcsolatos kérelmeit, és kidolgozott javaslattal ellátva azokat a képviselőtestület elé terjeszti;

n) figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodását; o) felülvizsgálja az intézmények információs jelentését, pénzügyi beszámolóját;

p) felülvizsgálja az intézményi pénzmaradványokat és indokolt esetben javaslatot tesz azok felhasználására;

q) a költségvetés elfogadását követően előkészíti és ellátja az intézményekkel kapcsolatos a pénzügyi ellenőrzési feladatokat;

r) előkészíti a támogatások iránti kérelmek, pályázatok benyújtását;

s) ellátja a hivatal fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat;

t) ellátja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos számviteli nyilvántartási és gazdálkodási feladatokat;

u) ellátja a bérügyi feladatokat;

v) a költségvetési gazdálkodással összefüggő feladatok, – költségvetési, számviteli törvényben, egyéb jogszabályokban foglalt előírások szerinti – végzése, bevételi, kiadási előirányzatok teljesítése, könyvelési, számviteli feladatok;

w) ellátja a megelőlegezett gyermektartásdíj átutalásával és visszaigénylésével, valamint az otthonteremtési támogatás átutalásával kapcsolatos feladatokat;

x) ellátja a rendszeres és rendkívüli támogatások utalásával kapcsolatos feladatokat;

y) házipénztár-kezelés.