Pályázat közművelődési szervező, kulturális ügyintézői munkakör betöltésére

Csopak Község Önkormányzata közművelődési szervező, kulturális ügyintézői munkakör betöltésére EFOP-1.5.2-16-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében történő foglalkoztatáshoz pályázatot hirdet.

Foglalkoztatás: Mt. munkavállalói szerződéssel, határozott időtartamra, heti 40 órában

Foglalkoztatás időtartama: 2018.12.01-2019.12.31.

Munkavégzés helye: Csopak Község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi u. 2.

Munkabér: Bruttó 200.000.- Ft

Feladatkör meghatározása:

A község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása az állandó és egyszeri községi rendezvények szervezése és lebonyolítása - Adminisztráció - Az önkormányzati intézményekkel és a településen működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás- A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása a pályázat keretén belül.

Megtervezi a tevékenysége céljait és tartalmát, biztosítja a szükséges feltételeket, együttműködő partnereivel megszervezi és lebonyolítja annak elemeit, koordinálja a folyamatot.

Marketing és PR feladatok szervezése.

Egyéb, vezetői utasítás alapján a munkakörébe utalt feladatok teljes körű elvégzése.

Pályázati feltételek:

Középfokú végzettség

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közművelődési területen illetve hazai vagy Uniós pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat

Társalgási szintű angol és/vagy német nyelvtudás

Pályázathoz csatolandó:

Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;

Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul;

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Csopak Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8229 Csopak, Petőfi u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Közművelődési szervező” vagy személyesen a Titkársági Irodában is leadható zárt borítékban

Pályázati határidő: 2018. november 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

Az állás betölthető: 2018. december 01-től

Pályázatok elbírálásának módja: A pályázat eredményéről a pályázók haladéktalanul értesítést kapnak.