Meghívó Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság valamint a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság együttes nyílt ülésére

Tisztelettel értesítem, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság
2024. május 29. (szerda) 8.00 órakor
nyílt ülést tart a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Csopak, Petőfi S. u. 2.), amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Az ülés napirendje:

NYÍLT ülés:

1.    Csopak Község Önkormányzata Képviselő testületének rendelete a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
2.    Maradvány- felosztás jóváhagyása
3.    2024. évi költségvetés I. módosítása
4.    Csopak Településért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
5.    Magyar Falu Program pályázati lehetőség
6.    Könyvvizsgálati feladatok ellátása Csopak Község Önkormányzatánál 2024. évtől
7.    Csopak-Info Turisztikai és Kulturális Nonprofit Kft. strand fenntartási hozzájárulásról szóló megállapodás
8.    102/2024 (IV.24.) ÖKT határozat módosítása (vízimentés)
9.    A csopaki 1130/21 és 1130/7 hrsz.-ú ingatlanok telekhatárrendezési ügye
10.    Meló Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezettel kötendő megbízási szerződés
11.    Szérűskert utcai kerítés építés megrendelése 
12.    A csopaki 1130/7 hrsz.-ú ingatlanon meglévő, önkormányzati tulajdonú zárt csapadékvíz elvezető csatorna nyomvonal módosítása 
13.    Kormorán Társasüdülő beadványának megvitatása
14.    Előrehaladási tájékoztatás a Sárdi-rét belterületbe vonási ügyében

Csopak, 2024. május 24.

                                                           Tisztelettel:

                             Simon Attiláné sk.                       Varga József sk. 
                                   PGE elnök                                  TEIB elnök