Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. május 29. (szerda) 9.30 órakor
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:     Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterem 
(Csopak, Petőfi S. u. 2.),

Az ülés napirendje:

NYÍLT ülés:

1.    Csopak Község Önkormányzata Képviselő testületének rendelete a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról 
2.    Maradvány- felosztás jóváhagyása
3.    2024. évi költségvetés I. módosítása
4.    Belső ellenőrzési éves jelentés a 2023. évről
5.    102/2024 (IV.24.) ÖKT határozat módosítása (vízimentés)
6.    Csopak településért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
7.    Magyar Falu Program pályázati lehetőség
8.    Könyvvizsgálati feladatok ellátása Csopak Község Önkormányzatánál 2024. évtől
9.    Csopak-Info Turisztikai és Kulturális Nonprofit Kft. strand fenntartási hozzájárulásról szóló megállapodás
10.    A csopaki 1130/21 és 1130/7 hrsz.-ú ingatlanok telekhatárrendezési ügye
11.    Meló Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezettel kötendő megbízási szerződés
12.    Szérűskert utcai kerítés építés megrendelése
13.    A csopaki 1130/7 hrsz.-ú ingatlanon meglévő, önkormányzati tulajdonú zárt csapadékvíz elvezető csatorna nyomvonal módosítása 
14.    Kormorán Társasüdülő beadványának megvitatása
15.    Előrehaladási tájékoztatás a Sárdi-rét belterületbe vonási ügyében

Csopak, 2024. május 24.

                                          Tisztelettel:

                                                                                    Ambrus Tibor sk.
                                                                                     polgármester