Adómértékek 2024

Tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselőtestület döntése alapján 2024. évben nem változnak a helyi adó mértékek és a hozzá tartozó kedvezmények, mentességek is változatlanul maradnak. 

Az előző évek szerint az építményadó mértéke a lakóház, üdülő és egyéb nem lakás célját szolgáló ingatlan után (kivéve: gépjárműtároló, szállásépület, üzem, szerviz, műhely, csarnok) 1200 Ft/m2. A gépjárműtároló esetén 600 Ft/m2, szállásépületek esetén 1000 Ft/m2, míg az üzem, szerviz, műhely, csarnok esetén 600 Ft/m2. Az életvitelszerű lakáshasználat utáni kedvezmények, mentességek a 25 m2 feletti hasznos alapterületből lehet igénybe venni és csak a beköltözést követő 5 év folyamatos életvitelszerű lakáshasználat eltelte után lehet kérni. Azoknál az építményeknél, ahol kizárólag 75 év feletti minimum 15 éve Csopakon élő személy életvitelszerűen lakja a lakóházat, 150 m2 mentesül a hasznos alapterületből, tehát nincsen a 25 m2 utáni adófizetési kötelezettség.

Telekadó vonatkozásában a hatályos helyi adórendelet alapján az adó mértéke 300 Ft/m2. Az adó mértéke a magánszemély tulajdonában lévő, külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetén a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése esetén 150 Ft/m2. Az önkormányzat a magánszemélyek tulajdonában álló telek esetén 20 %-os mértékű adókedvezményt nyújt. Beépítetlen telek lakóházzal történő beépítése esetén a megkezdésétől számított 2 naptári évre, míg a lakóház céljára beépítési kötelezettséggel értékesített és vásárolt telek esetén 3 naptári évre kérhető a telekadó mentesség.

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó mértéke 590 Ft/fő/vendégéjszaka.

Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.