Díszpolgár

Csopak díszpolgárai és kitüntetettjei

Csopak díszpolgárai

 

2014 Dr. Eőry Ajándok orvos, természetgyógyász A magyar emberek egészségéért végzett kiemelkedő tevékenységéért.
2010 Steinhausz György    
2009 Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő, szőlő kutató nevéhez fűződik a cserszegi fűszeres
2005 Dr. Bóka István országgyűlési képviselő, a Balatoni Szövetség elnöke  
2000 Dr. Csontos Gyula posztumusz
római katolikus kanonok-plébános
Templomépítő
1999 Timár József posztumusz 1910-1945 Csopak főjegyzője  
1997 Balassa Benő tanár nyugdíjas iskolaigazgató ifjúságnevelő és irodalmi munkájáért, közéleti tevékenységéért, valamint helytörténeti értékek gondozásáért
1996 id. Tislér Géza csopaki református lelkész, püspökhelyettes a Református Egyház és a faluközösség érdekében kifejtett negyedszázados tevékenységéért
1995 Vitéz Kenedy Zoltán kántortanító nyugdíjas iskolaigazgató több évtizedes ifjúságnevelo munkájáért

 

Csopak kitüntetettjei

 

2015 Emléklap Monostori Barna Csopak község hírnevének növeléséért, ezen belül a tőrvívásban a diákolimpián elért I. helyezéséért
2015 Emléklap Istenes Géza a csopaki Csákányhegyi kilátó megvalósulásában végzett munkájáért
2015 Emléklap Szaxon József Attila a csopaki Csákányhegyi kilátó megvalósulásában végzett munkájáért
2015 Emléklap Csetneki József a csopaki Csákányhegyi kilátó megvalósulásában végzett munkájáért
2015 Emléklap Istenesné László Mária a csopaki Csákányhegyi kilátó megvalósulásában végzett munkájáért
2015 Emléklap Schalbert Dávid a Csopak Táncművészeti Egyesület létrehozásáért és a Csopak Táncegyüttesben végzett több éves kiemelkedő munkájáért
2015 Emléklap Dr. Horváth Imréné a Csopak Nyugdíjas Klubban kifejtett kiemelkedő munkájáért
2015 Emléklap Szerdahelyi Jánosné a Nők a Balatonért Egyesületben végzett 10 éves kiemelkedő munkájáért
2015 Tárgyjutalom Marta Górlińska a lengyelországi testvérvárosi kapcsolatokban végzett kiemelkedő tevékenységéért
2015 Tárgyjutalom Maciej Ostrowski a lengyelországi testvérvárosi kapcsolatokban végzett kiemelkedő tevékenységéért
2015 Érdemérem Guáth Imréné a Csopak Nyugdíjas Klubban és a csopaki idősekért végzett  12 éves kiemelkedő munkáságáért
2015 Érdemérem Németh Antal a Csopaki Közös Önkormányzatban végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából
2014 Emléklap Ecsedi Ildikó A Csopaki Mandulavirág Óvodában végzett kiemelkedő tevékenységéért.
2014 Emléklap Szántiné Váradi Zsuzsanna A Csopaki Mandulavirág Óvodában végzett kiemelkedő tevékenységéért.
2014 Emléklap Hideghéthy Csaba A Csopak-Paloznak Horgász Egyesület vezetésében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért.
2014 Emléklap Dobos Tamásné A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalban végzett több mint három évtizedes kiemelkedő munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából.
2014 Érdemérem Szalai Tünde A csopaki emberek gondozásáért és egészségének megőrzése érdekében végzett lelkiismeretes, kiemelkedő munkájáért.
2014 Érdemérem Dr. Szántód Anita A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalban végzett 10 éves kiemelkedő munkájáért, az önkormányzat stabil gazdálkodásáért, jogszabályszerű működéséért végzett lelkiismeretes munkájáért, valamint a csopaki szőlők védelmében hozott rendelet megalkotásáért.
2013 Érdemérem Dr. Károly Gabriella Csopak Nyugdíjas Klubban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.
2013 Érdemérem Gacs Gábor A civil szervezetek támogatásáért és Csopak község közösségi életében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.
2013 Emléklap CSOPAK SC U19 korosztályos labdarúgó csapata Csopak község sport életében kifejtett áldozatos tevékenységéért, ezen belül a 2012/2013-as megye II. osztályú bajnokság megnyeréséért.
2013 Emléklap Gazdasági Ágazat Az Entente Florale európai versenyen való eredményes szereplésben kifejtett kiemelkedő munkájukért.
2013 Emléklap Hajnóczyné Kovács Erzsébet A csopaki Református Asszonykör dalkörének vezetéséért és az ott végzett kiemelkedő tevékenységéért.
2013 Emléklap Banks Amy Jessica A Kisiskolák Országos Diákolimpiáján 800 m-es síkfutásban elért 1. helyezésért.
2013 Emléklap Csopaki Református Általános Iskola svédváltója A Kisiskolák Országos Diákolimpiáján elért 3. helyezésért.
2012 Érdemérem Némethné Part Klára Csopak község oktatási, szociális és közösségi életében kifejtett áldozatos tevékenységért.
2012 Érdemérem Csopak Nyugdíjas Klub Csopak község közösségi életében kifejtett áldozatos tevékenységéért.
2012 Emléklap Banks Amy Jessica A sportban elért kiemelkedő teljesítményéért.
2012 Emléklap Nick Márton A sportban elért kiemelkedő teljesítményéért.
2012 Emléklap Bartlné Ferenczy Éva A csopaki iskolai sportolók kiemelkedően eredményes felkészítéséért.
2011 Érdemérem Varga Gáborné Csopak község oktatási életében kifejtett áldozatos munkájáért.
2011 Érdemérem Frick Attiláné Csopak község oktatási életében kifejtett áldozatos tevékenységért.
2011 Érdemérem Karáth János Csopak községben végzett közösségi, valamint szociális, népjóléti területen kifejtett tevékenységéért.
2011 Emléklap Albrecht Ferencné Csopak községben végzett közösségi munkájáért.
2011 Emléklap Borbély László Csopak községben végzett közösségi munkájáért.
2010 Emléklap Szél István  
2010 Emléklap Jáger Tibor  
2010 Emléklap Répási János  
2010 Emléklap
Tóth István 
 
2010 Emléklap Bagi Péter   
2010 Emléklap Balázs Árpád  
2010 Érdemérem Gubicza Ferenc  
2010 Érdemérem Lénárt Józsefné   
2010 Érdemérem Guáth Imre  
2009 Emléklap Bathó Péter Vitorlás sportban elért kiemelkedő sportteljesítményéért 
2009 Emléklap Mihály család  Csopak község érdekében kifejtett áldozatos közösségi, kulturális munkájáért
2009 Emléklap Kenyeres Gyuláné  Csopak község közösségi életében végzett áldozatos, példamutató, szervező munkájáért 
2009 Érdemérem Szekendy Alajos  Csopak községben tanúsított önzetlen közéletű, áldozatos, kiemelkedő társadalmi munkájáért
2008 Érdemérem Szopkóné Saly Ágota Csopak község érdekében hosszú időn át kifejtett áldozatos közösségi, kulturális és településfejlesztési munkájáért.
2008 Érdemérem Vörös Emil  Csopak község érdekében hosszú időn át kifejtett áldozatos közösségi, sport és borászati munkájáért.
2008 Érdemérem Jankovits Gusztáv
Posztumusz 
Csopak község érdekében hosszú időn át kifejtett áldozatos művészeti és közösségi munkájáért 
2007 Emléklap Dr. Károly Gabriella A helyi civil szervezetek munkájának segítésében végzett aktív tev-ért, a parlagfű mentesítésben végzett munkájáért.
2007 Emléklap Csoó Sándorné Csopak Nyugdíjas Klubban, ill. a klub énekkarának megszervezésében végzett kiemelkedő tev-ért.
2007 Érdemérem Kurtz Walter A csopaki gyermekek tehetséggondozásának támogatásáért.
2007 Érdemérem Király Árpádné A csopaki óvodában végzett közel 40 éves kiemelkedő tev-ért és közösségi munkájáért. 
2007 Érdemérem Frick Attila  Sáner János Kertbarát kör tagjaként, majd elnökeként a faluban végzett közösségi munkájáért
2007 Érdemérem Dr. Akócsi Katalin Református Asszonykörben és a községben végzett közösségi munkájáért
2006 Emléklap Szabó József A magyar fogathajtásban elért eredményéért 
2006 Emléklap Csopak FC Csopaki futballban elért kiemelkedő tevékenységért
2006 Emléklap Király Imréné Helyi Választási Bizottság elnökeként végzett tevékenységéért 
2006 Érdemérem Tamás család  Csopaki bor és Csopak népszerűsítéséért
2006 Érdemérem Dr. Pécsvárady László  irodalmi tev.-ért, Csodás Csopak c. verseskötetért
2006 Érdemérem Nagy Zoltán Csopaki Vállakozók Egyesülete vezetőjeként, valamint képviselői kimagasló tev-ért
2005 Emléklap Sili Antalné   
2005 Emléklap Kereked Vitorlás Klub  
2005 Érdemérem Szeiler József Rubin diplomás tanító
2005 Érdemérem Rezgő Jenő  
2005 Érdemérem Nők a Balatonért Egyesület Csopaki Csoportja  
2005 Érdemérem Petrányi család   
2004 Emléklap Bodnár József r.ftzls. körzeti megbízott, a közbiztonságért végzett munkájáért
2004 Emléklap Guáth Imre Csopak Nyugdíjas Klub elnöke, CSNYK megalakításáért
2004 Emléklap Lénárt Józsefné  képviselő, Csopak Nyugdíjas klub megalakításáért
2004 Érdemérem Szilassy Albertné  körzeti védőnő, 35 éves védőnői munkásságáért 
2004 Érdemérem Tóth Gyula  alpolgármester, falufejlesztés
2003 Emléklap Huszár Péterné pedagógus
2003 Emléklap Simai András sportmunkáért
2003 Érdemérem Galajda Péter "Szécheny díjas" csopaki fizikus
2003 Érdemérem Kácsor Lászlóné  Ny. eü. dolgozó, volt képviselő
2003 Érdemérem Herold Lajos vállakozó, sportélet
2002 Emléklap Király Árpádné óvónői és társ. munkáért 
2002 Emléklap Kreutz Imréné  NABE és egyéb társadalmi munkáért 
2002 Érdemérem Csopaki Refomátus Asszonykör   
2002 Érdemérem Petró Imréné szoc. házigondozó
2002 Érdemérem Vicha Zoltán falugondnok
2002 Érdemérem Ambrus Tibor képviselő, polgármester
2002 Érdemérem Héhn Gyula Ált. Iskola igazgató
2002 Érdemérem Dr. Bóka István B.füred, polgármester, ogy. képviselő
2001 Emléklap Grósz Józsefné nyugdíjas pedagógus
2001 Érdemérem Horváth Józsefné Polg. Hiv. köztisztviselő
2001 Érdemérem Borbély Lajosné Polg. Hiv. köztisztviselő
2001 Érdemérem Balassa Lajos pedagógus
2001 Érdemérem Vitéz Plul Kálmán ny. vízimolnár
2001 Érdemérem Csopak Táncegyüttes átvevő: Ambrus Tibor együttes vezető
2001 Érdemérem Szauer Rózsa NABE elnök
2001 Érdemérem Csopak Vállakozók Egyesülete átvevő: Nagy Zoltán elnök
2000 Emléklap Tál Ferenc Hungária Bizt. Rt. ig.
2000 Emléklap Balogh Zsigmond  SCHIEDEL Kft. ig.
2000 Emléklap Dr. Katzer Zoltán  Kristály Üvegip. Kft. ig. 
2000 Érdemérem Tóthmihály Nándorné magyar-orosz szakos tanár
1999 Emléklap Szabó Imre MÁV Rt. Sz.helyi ig., vasútállomás rekonstrukció
1999 Emléklap Csilléri Béla  ov. MÁV Rt. Sz.helyi ter.ig., PHMSZ ter.felügy.,  vasútállomás rekonstrukció 
1999 Emléklap Balogh András  Áll. Közútkez. KHT. (Füredi út- és járdaép.) ig. 
1999 Emléklap Vígh István Vm-i Áll. KHT. főmérnök
1999 Érdemérem Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő tev.
1999 Érdemérem Csizmadia Zoltán  festőművész, keramikus
1999 Érdemérem Baska József és Rényi Katalin  Csopak zászló és címer tervezője
1998 Emléklap Strenner László  kőműves vállalkozó
1998 Emléklap Dániel István  Pólus Center képviselője
1998 Emléklap Nők a Balatonért Egyesület  átvevő Szauer Rózsa elnök 
1998 Emléklap Csopak Polgárőr Egyesület átvevő: Steierlein Attila elnök
1998 Érdemérem Kaizer Albert
Posztumusz 
átvevő: özv. Kaizer Albertné
1998 Érdemérem id. Rezgő Jenő 
posztumusz
átvevő: özv. Rezgő Jenőné
1997 Emléklap Dezső Róbert vállalkozó, néptáncos
1997 Érdemérem Frick Józsefné nyugdíjas, Vöröskereszt helyi titkára 
1997 Érdemérem Lokody Ákosné pedagógus, igazgatóhelyettes
1997 Érdemérem Szalay László nyugdíjas 
1997 Érdemérem Steinhausz György képviselő
1996 Emléklap Slemmer D. Gyula  
1996 Emléklap Jankovits Gusztáv nyugdíjas amatőr festő
1996 Érdemérem Boksay Györgyné nyugdíjas pedagógus
1996 Érdemérem Király Lajos  
1996 Érdemérem Dr. Árvai Zoltán nyugdíjas csopaki háziorvos
1995 Érdemérem Dr. Szalay László  nyugdíjas, volt csopaki tanácselnök