Közmeghallgatás

2017. november 28-án került sor a közmeghallgatásra a Kultúrházban. Vancsura Miklós rendőr őrnagy tartott elsőként beszámolót Csopak község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről.  Az este hat órakor kezdődő nem szokványos testületi ülés több mint 2 órán át tartott. Ambrus Tibor polgármester köszöntötte az igen nagy számban megjelent érdeklődőket, majd a község környezetvédelmi helyzetét, intézkedéseit ismertette, majd tájékoztatás adott az egészségügyi feladatellátásról. Előadásában bemutatta a pénzügyi-gazdálkodási adatokat, az önkormányzat, óvoda és a konyha mutatóit. Az érdeklődők megismerhették az idei és jövő évi fejlesztéseket, beruházásokat és pályázatokat is. Ezután a lakosok tettek fel kérdéseket, és mondták el véleményüket egy-egy üggyel kapcsolatban.