Jogi nyilatkozat

A csopak.hu Csopak Község Önkormányzatának hivatalos honlapja. A kiadásra vonatkozó információk az Impresszum alatt találhatóak meg.
 
A csopak.hu weboldalainak megtekintésével elfogadja az általunk ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne használja a  weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet!
 
A csopak.hu oldalon található tartalom Csopak Község Önkormányzatának szellemi tulajdona. A felhasznált hírek, fotók, videók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni.
 
A csopak.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 
 
Szerzői jogok
 
A csopak.hu weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos a kiadó előzetes engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit (szöveg, grafika, fotó, videóanyag, struktúra, program stb.) bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, esetleg kinyomtatni. A honlap tartalmának bármilyen célú szolgáltatásként való továbbfelhasználása hangsúlyozottan csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet.
 
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 
Az oldalról értesüléseket átvenni csak a csopak.hu-ra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
 
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást, az oldalra mutató közvetlen linkelési lehetőséget minden közlésnél feltünteti.
 
 
A felelősség kizárása
 
A csopak.hu oldalakon külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek)  is találhatók. A kiadó semminemű felelősséget nem vállal e kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve e honlapok  adatkezelési biztonságáért.
 
A kiadó továbbá nem tartozik felelosséggel azon károkért, amelyek
 
•    a weboldalak használatával kapcsolatosak,
•    a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
•    a weboldalak nem megfelelő működéséből,  hiányosságából, hibájából, üzemzavarból,  információtovábbítási késedelemből, programozott fenyegetésből vagy vonalhibából keletkeznek.
 
  
Más által rendelkezésre bocsátott anyagok
 
Amennyiben anyagot ad át rendelkezésünkre, azzal vállalja,  hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a kiadó általi részbeni vagy teljes nyilvánosságra  hozatalához, a tartalom felhasználásához.