"Csopak Tiszteletbeli Polgára"

Elismerés a határon túli magyaroknak

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (VI. 28.) rendeletéből, mely a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozások rendjéről szól: 
Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2005.(VI.28.) sz. rendelete lehetővé teszi és ezúttal felkínálja valamennyi, az ország határain kívül, a világ bármely országában élő magyar részére a

"Csopak Tiszteletbeli Polgára" 
címet.

A képviselő testület, kérelem alapján adományozza a "Tiszteletbeli Polgár" címet. 2005-ben első alkalommal augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön került sor a díszoklevelek átadására a személyesen megjelenő kérelmezők részére.

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a cím megszerzése nem jelenti a magyar állampolgárság elnyerését. Honosítási ügyek az idevonatkozó törvény alapján kerülnek elintézésre. A rendelet létrehozásával szeretnénk a polgárok Csopakhoz való kötődését erősíteni.

A tiszteletbeli polgár címet írásban, vagy csopakph [at] csopak [dot] hu (subject: K%C3%A9relem%3A%20Csopak%20Tiszteletbeli%20Polg%C3%A1ra) (elektronikus úton) lehet kérelmezni.
Cím: 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2.