Településszekezeti terv és Helyi Építési Szabályzat

Csopak Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata véget ért. A képviselő-testület az új Településszekezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) a 2015. szeptember 24-i ülésén jóváhagyta, melyeket közzéteszünk. A HÉSZ hatályosulása 30 nap, tehát az új rendelet szerinti építési jogokat 2015. október 25-étől lehet alkalmazni.

 

Ambrus Tibor polgármester

2015.09.29.

Árverési Hirdetmény

Csopak Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (12) bekezdése értelmében nyilvános árverés útján történő értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező, Csopak, Öreghegyi utca 8. szám alatti, 1299/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant az alábbiak szerint:

2015.09.29.

Befejeződött a csopaki református általános iskola épületenergetikai korszerűsítése

Csopak Község Önkormányzata 34,07 millió forint értékben, 85 %-os európai uniós támogatás segítségével valósította meg a Csopaki Református Általános Iskola épületenergetikai fejlesztését.
A pályázat forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

2015.09.22.

Iskolakezdési támogatás - felsőfokú tanintézet

Tisztelt Főiskolások és Egyetemisták!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület döntése alapján tanévkezdéskor meghatározott összegű iskolakezdési támogatás állapítható meg FELSŐFOKÚ TANINTÉZETBEN TANULÓ CSOPAKI ÁLLANDÓ LAKOS RÉSZÉRE, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be (iskolalátogatási igazolást csatolni kell), a család jövedelemi viszonyaitól függően, ha az Önkormányzat felé adótartozása nincs és életvitelszerűen Csopakon él.

2015.08.11.

A csopaki strand első lett a legjobbak közt a Kisalföld.hu internetes szavazásán!

Köszönjük a szavazatokat, az elismerést, mi továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy a csopaki strand a jövőben is az egyik legjobb, legszebb, legtisztább, legszerethetőbb legyen! Köszönöm mindenkinek, aki szavazatával, munkájával, döntéseivel vagy bármilyen módon hozzájárult az eredményhez.

 

Ambrus Tibor polgármester

2015.07.16.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS a csopaki mikro- és kisvállalkozások részére

Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Csopak község területén működő vállalkozások fejlesztésének támogatására,

 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) ÖKT rendelettel létrehozott 4.400.000,- Ft összegű Vállalkozói Alap terhére, az alábbiak szerint:

2015.06.03.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Idegenforgalmi alap

2015. évben Csopak község területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések,

korszerűsítések támogatására

 

Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csopak község területén 2015-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) ÖKT rendelettel létrehozott 2.400.000,- Ft összegű Idegenforgalmi Alap terhére, a mellékelt kiírás szerint:

 

2015.06.03.

Tájékoztató határszemléről

Tisztelt Lakosság!

 

A Balatonfüredi Járási Hivatal a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében a település külterületén határszemlét tart 2015. május 1. - 2015. október 31. napjáig terjedő időszakban.
További részletes tájékoztatás a mellékelt dokumentumban található.

 

Csopak Község Önkormányzata

2015.05.04.

Oldalak

PMH információk (lap alja)

Csopaki Polgármesteri Hivatal  
   
8229 Csopak, Petőfi u. 2.
Telefon:+36 87 446 250
Telefax: +36 87 446 250/12 m
email: csopakph [at] csopak [dot] hu
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8-12 és 13-15 óra
Szerda: 8-12 és 13-15 óra
Péntek: 8-12 óra